';

YRITYSASIAKKAAT

 

Viimeisten 20 vuoden aikana työ on muuttanut enemmän muotoaan kuin sitä edeltäneiden 200 vuoden aikana. Istualtaan tehtävän asiantuntijatyön määrä on kasvanut ja fyysisen työn osuus vähentynyt. Työ on myös pirstaloitunut ja levittäytynyt vapaa-ajalle ja joillain aloilla työntekijöiden jatkuva tavoitettavuus on jo odotusarvo ja itsestäänselvyys. Tässä uudessa työn tekemisen kulttuurissa työnantajan rooli henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisessa kasvaa aivan uusiin mittasuhteisiin. Asiantuntijayrityksissä henkilöstö ei ole ainoastaan yrityksen tärkein voimavara. Henkilöstö on asiantuntijayritysten ainoa voimavara, minkä takia henkilöstön hyvinvointi heijastuu suoraan yrityksen hyvinvointiin ja menestykseen.

Työhyvinvointiin panostetut eurot voivat parhaimmillaan tuottaa moninkertaisen hyödyn säästyneinä sairaspoissaoloina, sekä esimerkiksi vakuutus- ja hoitomaksuina. Monet yritykset ovat tältä pohjalta tarjonneetkin henkilöstölleen mm. liikuntaseteleitä ja liikuntalajikokeiluja. Edelläkävijäyritykset ja muut työnantajat ovat kuitenkin ottaneet tässä kohtaa jo hieman laajempaa näkökulmaa. Haluamme olla auttamassa yrityksiä työntekijöiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimisessa.

Henkilöstö on asiantuntijayrityksen ainoa voimavara
Suomalaiset ovat keskimäärin 6 tunnin työkunnossa

Järkevästi suunnatut ja oikein toteutetut työnantajan investoinnit henkilöstönsä hyvinvointiin tuottavat yrityksille mittavia säästöjä. Säästöt ovat kuitenkin vain yksi osa yrityksen hyvinvointipanostuksista saamaa kokonaishyötyä. Vähintään yhtä merkittäviksi hyödyiksi voivat nousta työvireyden lisääntyminen, työnantajan arvostus, työntekijöiden sitoutuminen työnantajaan ja yritysmielikuvan luominen.

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisessa tärkeää on myös suunnitelmallisuus ja jatkuvuus. Näin varmistetaan hyvinvointipanostuksista saatujen hyötyjen optimointi. Autamme asiakkaitamme toimivien ja räätälöityjen hyvinvointisuunnitelmien ja hyvinvointistrategioiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Voimme tarvittaessa myös yhdessä miettiä, miten yhteistyöstä työterveyshuollon ja työeläkevakuuttajien kanssa saadaan paras mahdollinen hyöty.