';

Fuell Wellness Oy:n asiakkaita ovat pääasiassa asiantuntijayritykset, joissa työskentelevien ihmisten kaksi keskeisintä työkykyriskiä ovat:

  1. Vähäinen fyysinen aktiivisuus ja runsas istuminen sekä työajalla että sen ulkopuolella
  1. Jatkuvasti kasvava henkinen kuormitus, pitkittynyt stressi ja liian suureksi kasvava kokonaiskuormitus

Näitä riskejä pienennämme ja ennaltaehkäisemme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa toteutetuilla suunnitelmallisilla, järjestelmällisillä ja pitkäjänteisillä toimenpiteillä. Käytännössä teemme siis sitä, mitä lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon pitäisi tehdä mutta mitä se varsinkin pienemmissä yrityksissä hyvin harvoin onnistuu tekemään.

Käytössämme on laaja työkalupakki, jolla edistämme sekä yksilöiden että työyhteisöjen hyvinvointia. Laajimmillaan voimme laatia asiakkaillemme kokonaisvaltaisen Life Quality Management-ohjelman, jonka toteutukseen kuuluvat yksilötasolla hyvinvointihaastattelut, hyvinvointikartoitukset ja hyvinvointivalmennus. Yritystasolla ohjelmaan kuuluvat hyvinvointistrategia, hyvinvointisuunnitelma ja hyvinvointiohjeistus. Tarvittaessa ja yrityksen tämänhetkisen toiminnan tasosta riippuen voimme toteuttaa myös pienempiä osia tästä kokonaisuudesta.

Henkilöstö on asiantuntijayrityksen tärkein voimavara
Suomalaiset ovat keskimäärin 6 tunnin työkunnossa

Yksilötason toimenpiteissä hyvinvointihaastatteluilla ja –kartoituksilla selvitetään ihmisten hyvinvoinnin nykytila, vahvuudet ja voimavarat sekä kehityskohteet. Haastattelujen ja kartoitusten perusteella laaditaan henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma ja aloitetaan hyvinvointivalmennus, jossa valmennettavalla on aina oma henkilökohtainen hyvinvointivalmentaja ja lisäksi käytössään Fuellin muiden valmentajien koko osaaminen. Yksilövalmennuksissamme käytämme avuksemme myös parasta mahdollista terveys- ja hyvinvointiteknologiaa.

Yritystasolla hyvinvointistrategiassa määritellään hyvinvoinnin merkitys ja rooli yrityksen keskeisenä menestystekijänä sekä tuodaan hyvinvointi osaksi yrityksen henkilöstö- ja kokonaisstrategiaa.

Hyvinvointisuunnitelmassa luodaan yhteiset pelisäännöt hyvinvoinnista huolehtimiseen ja hyvinvointiohjeistuksessa avataan hyvin konkreettisella tavalla käytännön toimenpiteet hyvinvoinnin edistämiseksi. Yritystason toimenpiteitä pidetään ajan tasalla jatkuvassa yhteistyössä asiakasyritysten kanssa.