';

Potentiaali työelämässä

Potentiaali työelämässä

Asetu johtajan saappaisiin. Oletetaan, että sinulla on sadan hengen vahvuinen myyntitiimi ja kaikki myyjät osuvat normaalijakaumaan tuloksen teon valossa. Toisin sanoen, sinulla on huippuosaajat, keskiverrot ja alisuorittajat. Kaikilla on sama pohjakoulutus, samat taidot ja siten heidän osaamisensa on samalla tasolla. Mikä heidät siis erottaa? Persoona ja psyykkinen kapasiteetti. On olemassa tapa löytää ja ymmärtää ne mekanismit ja asiat jotka erottavat huiput tavallisista tallaajista – mistä huippuosaajat rakentuvat? Tuo tieto on kullanarvoista, ja tiedän monen nyökyttelevän hyväksyvästi.

Tieto huippusuorituksen taustatekijöistä voi olla monella tapaa hyödyllinen yritykselle ja edistää yrityksen kasvua monin tavoin. Ensinnäkin, yritys voi luoda uniikin ymmärryksen omista työntekijöistä, resursseista ja aidosta potentiaalista. Seuraavaksi, näitä menestystekijöitä ja tätä ymmärrystä voidaan käyttää eduksi yrityksen kehityksessä: luodaan yrityskulttuuria ja osaamisohjelma, joilla näitä osa-alueita voidaan lisätä ja kasvattaa yrityksen sisällä. Tuloksena yrityksen kollektiivinen suorituskyky kasvaa yksilöiden potentiaalin kautta.

Lisäksi tämä tieto on hydödynnettävissä rekrytointiprosessissa. Kukapa ei haluaisi käytännön osaamisen lisäksi varmistua tulevien tekijöiden sopivuudesta persoonallisuuden ja psykologisen kapasiteetin puolesta? Tämä pätee myös muutosprosessiin, sillä tuntiessasi käytössä olevat resurssit on muutoksen tekeminen jouhevampaa ja päätökset perustellumpia.

Hyödyt eivät jää perlkästään yritystasolle, sillä yksilöön investoiminen lisää heidän sitoutuneisuuttaan, motivaatiota, hyvinvointia sekä työtyytyväistyyttä. Lopulta syntyy positiivinen kierre, työntekijöistä saadaan enemmän potentiaalia esille ja mahdollistetaan yrityksen jatkuva kasvu sekä tuloksellisesti että työnantajana.

Kuinka tyytyväinen olisit, jos voisit saada irti yhä enemmän ja enemmän yrityksesi potentiaalista, tehdä parempia rekrytointipäätöksiä ja luoda parempaa työilmapiiriä monen muun edun mukana?

Kirjoittanut: Anton Aro

Anton Aro

Leave a reply