';

Pitäkää huoli itsestänne -ajattelu on työnantajan emämoka

Pitäkää huoli itsestänne -ajattelu on työnantajan emämoka

Työnantajan tulee ottaa aktiivisempi rooli henkilöstönsä hyvinvoinnista huolehtimisessa. Työajan ja vapaa-ajan rajan hämärtyessä työntekijät tekevät yhä enemmän töitä myös niin sanotulla vapaa-ajallaan, mikä johtaa ylikuormittumiseen, terveysongelmiin ja jopa ennenaikaiseen kuolemaan.

Perinteisesti on ajateltu, että työntekijä huolehtii omasta hyvinvoinnistaan vapaa-ajallaan. Mutta sillä, mikä on perinteisesti mielletty vapaa-ajaksi, tehdäänkin nykyään töitä! Tämän takia työntekijöillä tulisi olla mahdollisuus pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan myös niin sanotulla perinteisellä työajalla. Mahdollisuus sen toteutumiseen on juurrutettava työpaikan ja työyhteisön kulttuuriin.

“Hyvinvointisuunnitelmassa sovitaan yhteiset pelisäännöt siitä, minkälainen tekeminen on työpaikalla suotavaa ja sallittua.” 

Miten se parhaiten tapahtuu?

Työnantajan aktiivisempi rooli henkilöstön hyvinvoinnissa tarkoittaa Fuell Finlandin mielestä esimerkiksi konkreettisten hyvinvointisuunnitelman ja hyvinvointiohjeistuksen laatimista. Hyvinvointisuunnitelmassa sovitaan yhteiset pelisäännöt siitä, minkälainen tekeminen on työpaikalla suotavaa ja sallittua.

Hyvinvointiohjeistuksessa puolestaan esitetään hyvin konkreettisella tasolla, millaisia toimenpiteitä työntekijän kannattaa myös työajalla tehdä huolehtiakseen omasta hyvinvoinnistaan.

Hyvinvointiohjeistuksessa otetaan kantaa mm. seuraaviin asioihin:

1. Liikkuminen ja aktiivisuus työpäivän aikana
Nykyään suurin osa työstä tehdään paikallaan ollen, useimmiten istuen. Työpäivään pitää saada liikettä, työasentoja tulee vaihdella ja työpäivän aikana tulisi myös saada pitää aktiivisia taukoja. Aktiivisen tauon aikana työntekijä käy vaikkapa ulkona kävelemässä ja haukkaamassa happea. Työajalla saa myös käydä treenaamassa.

2. Ruokailu työpäivän aikana
Lounastauon aikana työntekijällä on oltava mahdollisuus järkevään syömiseen. Ketään ei pidä enää kannustaa popsimaan sämpylää raportin laatimisen lomassa tai palaverista toisen sännätessä.
Työpaikan välipalakäytännöt on myös mietittävä loppuun asti: tarjotaanko työpaikalla välipalaa työnantajan puolesta? Jos tarjotaan, mitä tarjotaan? Mitä kannattaisi tarjota?

3. Levon ja palautumisen sovittaminen työpäivään
Lounaan jälkeen työntekijällä on halutessaan oltava mahdollisuus pötköttämiseen! Noin 15-30 minuuttia kestävän levon aikana ei saisi tulla sellainen olo, että pötköttelijää katsotaan kieroon. Työpaikalla tulee myös olla mahdollisuus hengitysharjoituksiin tai mindfulness -meditaatiotuokioon työpäivän aikana. Näihin kaikkiin tarvitaan selkeää ohjeistusta, johon työnantajan kannattaa hankkia osaamista.

4. Kommunikaatio-ohjeistus
Yhä sähköistyvämmässä työympäristössä tarvitaan myös erillinen ohjeistus siitä, milloin oletetaan, että työntekijät ovat tavoitettavissa sähköpostilla ja muilla viestintäkanavilla.

Miten teillä voidaan? Jaa, kommentoi, ole meihin yhteydessä: info@fuell.fi. 

Comments
Share
Lauri Peltola

Leave a reply